selamat datang bintang jatuh

selamat datang bintang jatuh

Sunday, 22 April 2012

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 3RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

Mata pelajaran :          Bahasa Melayu


Tahun               :          3


Bilangan Murid:           41 orang


Tema               :           Seni dan Budaya


Tajuk               :           Kebudayaan di Malaysia


Tarikh              :           28 Mac 2012


Masa               :           60 minit

Hasil Pembelajaran:


Fokus Sampingan :


1.2  Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.


Aras 1 (ii) Menyoal dengan menggunakan kata tanya.


           (iii) Menjawab dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.

Fokus Utama:


5.2  Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, 


       serta memahami perkara yang dibaca,


      Aras 2 (i) Membaca lancar bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian  


                     yang betul.

Fokus Sampingan:


9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.


      Aras 1 (i) Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid  dapat:-

i.              Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.


ii.             Membaca pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.


iii.            Merekod maklumat tentang pakaian tradisional kaum-kaum di Malaysia.
Kemahiran Bahasa : Kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.

Sistem Bahasa : Sebutan, Intonasi, Kosa kata, Tatabahasa.

Ilmu : Bahasa Melayu, Sastera.

Nilai :  Berusaha, bekerjasama, Menghargai, rajin.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)


Kemahiran Berfikir : Menjana idea, menerangkan sebab, membuat kaitan dan perhubungan.                                


Kemahiran Belajar Cara Belajar : Memerhati, komunikasi, memproses dan melaporkan maklumat.


Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Paparan LCD.


Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal, interpersonal, verbal-linguistik, naturalis, dan visual ruang.


Kajian Masa Depan : Meramal, menjangka akibat.


Pembelajaran : Kontekstual dan konstruktivisme.

Pengetahuan Sedia Ada :


Murid tahu membaca pantun.

BBB : Power point, LCD, lembaran kerja, teks pantun, buku teks, buku latihan dan alat tulis.

Strategi: Berpusatkan murid dan bahan.

Kaedah/Teknik: Number Head Together (NHT), kolaboratif, koperatif

Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Murid menonton
Video pakaian-pakaian tradisional kaum-kaum di Malaysia

Soalan Guru:
1.    Apakah yang anda lihat dalam paparan tayangan slaid tadi?
2.    Sebutkan contoh-contoh pakaian tradisional.
3.    Adakah anda mempunyai pakaian tradisional?
4.    Apakah pakaian tradisional anda?
Set Induksi (5 minit)

-       Guru bertanyakan khabar murid-murid.
-       Selepas itu, murid diminta melihat paparan power point dan menghayatinya.
-       Guru bersoal jawab kepada murid mengenai tayangan slaid tersebut.
-       Guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajar pada hari ini iaitu Kebudayaan di Malaysia.

BCB: Menonton dengan            aktif

BBB : Video pakaian-pakaian tradisional kaum-kaum di Malaysia
1.2 Aras 1
 (ii) Menyoal dengan menggunakan kata tanya.
(iii) Menjawab dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.Langkah 1 (15 minit)
- Murid berada di dalam kumpulan           masing-masing.
-       Guru mengedarkan sampul tugasan yang mengandungi set dialog yang perlu dilengkapkan.
-       Murid diminta melengkapkan dialog yang dirasakan sesuai mengikut pendapat kumpulan masing-masing.
-       Selepas itu, setiap kumpulan diminta untuk membacakan dialog di hadapan kelas.
-       Kumpulan lain mendengar dengan teliti.

KB :
Menghubung kait,
Menjana idea

BCB : Memproses
dan melaporkan
maklumat.

KP :
Verbal linguistik, visual,
intrapersonal, interpersonal

Nilai : Bekerjasama, berusaha

BBB : Set dialog
5.2 Aras 2
(i) Membaca lancar bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul.

Lampiran teks pantun

Soalan guru:
1.    Pantun ini mengenai apa?
2.    Apakah contoh-contoh pakaian yang terdapat di dalam pantun?
3.    Sebutkan pakaian tradisional lain yang anda tahu.
4.    Senaraikan kata adjektif yang anda tahu?
Langkah 2  (20 minit)

-       Murid-murid masih duduk di dalam kumpulan masing-masing.
-       Guru membahagikan teks pantun kepada setiap kumpulan.
-       Murid diminta membaca pantun secara senyap.
-       Kemudian setiap kumpulan diminta membaca pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.
-       Kumpulan lain diminta memberikan markah bacaan kepada kumpulan yang telah membaca pantun.
-       Guru berbincang mengenai pantun.
-       Guru meminta murid menyenaraikan kata adjektif.
              i.        Malu
             ii.        Tinggi
            iii.        Indah
           iv.        PandaiBCB :

 i) membaca dengan
intonasi yang betul.

ii) mendengar dengan aktif.

KP:
Verbal linguistik.
Naturalis.

BBB : teks petikan, Kad Markah


9.2 Aras 1
(i) Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.

Lampiran 3
Langkah 3 (15 minit)
-       Guru meminta dua orang murid untuk mengedarkan lembaran kerja.
-       Murid-murid diminta untuk melengkapkan peta minda yang diberi.Nilai : berusaha

BBB : Lembaran kerja

Lampiran 3.
Aktiviti Pengayaan:
-       Murid bijak menjawab latihan pengukuhan.

Lampiran 4:
Susun perkataan menjadi ayat yang lengkap
Aktiviti Pemulihan:
-       Murid lemah menyusun perkataan menjadi ayat tunggal yang lengkap.


Penutup
( 5 minit )
-       Guru bersoal jawab dengan murid  tentang apa yang mereka pelajari hari ini.
-       Guru merumuskan isi pelajaran.
Nilai-nilai murni :

-MenghargaiNo comments:

Post a Comment

Anda juga mungkin meminati:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...